Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII 

Vă aflați pe site-ul oficial www.americanfashion.eu

Folosirea acestui website, înregistrarea ca utilizator/client pe site și/sau plasarea de comenzi on-line semnifică acceptul dumneavoastră privind termenii și condițiile de mai jos.

Înainte de a face o comandă, vă rugăm să citiți cu atenție condițiile în care se desfășoară relațiile contractuale dintre noi.

Pentru orice nelămurire, ne puteți contacta la adresa de e-mail: office@americanfashion.eu sau la numarul de telefon +40738759214. 

 1. GENERALITĂȚI

Prezentele clauze sunt valabile pentru vânzările on-line de produse ale societații comerciale GENERAL PARTNER SRL către orice persoană fizică sau juridică ce accesează/utilizează platforma www.americanfashion.eu în vederea achiziționării, în nume și scop personal, a acestor produse comercializate de vânzător.

Dacă între părți se încheie însă un contract ce conține și clauze specifice, acel contract are prioritate, iar prezentele clauze, generale, vin în completarea lui, în măsura în care nu conțin dispoziții contrare.

Prezentele clauze nu se aplică vânzării către persoane juridice, care doresc să achizitioneze produsele noastre în scop de revânzare. Pentru această situație, se va încheia un contract de distribuție distinct, în care toate clauzele vor fi negociate.

 1. DEFINIȚII

În cuprinsul prezentului contract, termenii utilizați au sensurile de mai jos:

 1. American fashion: site-ul oficial on line ce aparține societății comerciale GENERAL PARTNER SRL, societate română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/16500/2018, CUI RO40166984, cu sediul în București, punct de lucru în str. Biharia nr. 66-77, corp E1, parter, prin care acesta comercializează produse, conform ofertei sale comerciale, către persoanele fizice și juridice;
 2. Site/domeniu: totalitatea informațiilor de pe site-ul www.americanfashion.eu ce pot fi vizitate, vizualizate sau accesate, în orice formă, prin utilizarea unui echipament numeric;
 3. Utilizator: persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare încheiat între GENERAL PARTNER și aceasta;
 4. Client: persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care lansează o comandă prin intermediul platformei www.americanfashion.eu;
 5. Conținut:

 -  datele și informațiile din site, precum și cele din oricare Buletin informativ sau e-mail trimis Utilizatorului/Clientului de către GENERAL PARTNER prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil,

- orice informație comunicată, prin orice mijloc, de către angajații/reprezentanții societății către Utilizator/Client, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

- informațiile legate de produsele, serviciile și/sau prețurile practicate de GENERAL PARTNER, mărci, fotografii ale produselor, drepturi de autor;

 1. Serviciu: serviciul de comerț electronic desfășurat exclusiv pe porțiunile site-ului www.americanfashion.eu disponibile publicului, prin care se acordă Clientului posibilitatea să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace electronice sau orice alte mijloace de comunicare la distanță (telefonon, fax, email).
 2. Cont: ansamblul format dintr-o adresa de e-mail și o parola ce permit, unui singur Utilizator, accesul la zonele restricționate ale site-ului prin care se face accesul la Serviciu.
 3. Consumator: orice persoană fizică sau orice grup de persoane constituit în asociații și care acționează în scopuri din afara sferei comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;
 4. Document: prezentul document, intitulat Termeni și Condiții de vânzare-cumpărare;
 5. Buletin Informativ / Newsletter: mijloc de informare, exclusiv electronică, periodică, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către American Fashion într-o anumită perioadă, dar care nu implică nici un angajament cu caracter comercial din partea vânzătorului;
 6. Tranzacție: încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu de către GENERAL PARTNER SRL prin American Fashion către Client, indiferent de modalitatea de livrare a produsului/serviciului;
 7. Contract la distanță: contractul de furnizare de produse sau servicii, încheiat între GENERAL PARTNER SRL și un Client, persoană fizică, în cadrul sistemului de vânzare organizat de această societate și care utilizează, în mod exclusiv, înainte de și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță.

  

III. CONDIȚII GENERALE DE FOLOSIRE A SITE-ULUI/SERVICIULUI

3.1. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public – www.americanfashion.eu

3.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea Conținutului/ Serviciului, implică aderarea Utilizatorului/Clientului la prezentele clauze, în afara de situația în care Conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.

3.3. Prin folosirea Site-ului/Continutului/sSrviciului, Utilizatorul/Clientul este singurul responsabil pentru toate consecințele ce decurg din aceasta activitate. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale sau de orice altă natură produse Site-ului/Continutului/Serviciului sau oricărui terț cu care GENERAL PARTNER are încheiate contracte, în conformitate cu legislația în vigoare, română, canadiană și europeană.

3.4. În cazul în care Utilizatorul / Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru document:

3.4.1. Acesta renunță implicit la accesul la serviciu, la oricare alte servicii oferite de GENERAL PARTNER prin intermediul site-ului, la primirea buletinelor informative și/sau a comunicărilor din partea societății, de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară din partea societății GENERAL PARTNER.

3.4.2. GENERAL PARTNER va șterge din baza sa de date toate datele ce fac referire la Utilizator / Client, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți fără de cealaltă sau fără ca vreo parte să pretindă celeilalte părți daune-interese pentru această operație.
3.5. Utilizatorul / Clientul poate reveni, în orice moment, asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau de a accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în momentul acceptării lui.

3.6. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 3.4 si/sau 3.5, acesta poate să contacteze direct societatea GENERAL PARTNER sau să folosească legăturile din conținutul primit de la societate, destinate acestui scop.

3.7. În perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de GENERAL PARTNER, Clientul nu poate să își revoce acordul exprimat în favoarea Documentului.

3.8. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de GENERAL PARTNER și își revocă acordul exprimat in favoarea Documentului pe perioada derularii unei Comenzi, GENERAL PARTNER va anula comanda acestuia fără nici o obligație ulterioară a vreuneia dintre părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să pretindă celeilalte daune-interese.

3.9. GENERAL PARTNER își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui Site, cu sau fără o notificare prealabilă.

3.10. Societatea GENERAL PARTNER nu este răspunzatoare față de Utilizatori sau față de orice terță persoană fizică sau juridică, sau instituție, pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor sale, așa cum sunt ele disponibile prin intermediul Site-ului.

3.11. GENERAL PARTNER poate schimba, în orice moment, conținutul și condițiile de folosire a Site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost publicate pe Site-ul www.americanfashion.eu si nu au caracter retroactiv.

3.12. GENERAL PARTNER își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciilor oferite, inclusiv modificări ce ar putea afecta site-ul și/sau orice parte a Conținutului site-ului, fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.

3.13. GENERAL PARTNER își rezervă dreptul de a introduce materiale publicitare, de orice natură, și/sau legături pe oricare pagina a Site-ului, cu respectarea legislației în vigoare. 

 1. CONȚINUT

4.1. Conținutul informativ/imagistic prezentat pe site-ul www.americanfashion.eu este proprietatea intelectuală a SC GENERAL PARTNER și a partenerilor săi.

4.2. Clientului/Utilizatorului nu îi este permisă în nici un mod și în nici o situație copierea, transferul, modificarea în vreun fel și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original, așa cum este el prezentat de SC GENERAL PARTNER, nici folosirea Conținutului, sau a oricărei părți din acesta, în afara site-ului www.americanfashion.eu, nici îndepărtarea însemnelor ce reprezintă drepturile de proprietate intelectuală pe care le deține și/sau administrează GENERAL PARTNER asupra Conținutului, nici participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul expres, scris, al SC GENERAL PARTNER.

4.3. Orice Conținut la care Utilizatorul/Clientul are și/sau obține acces, prin orice mijloc, se află sub incidenta prezentului Document.

4.4. În cazul în care GENERAL PARTNER conferă Utilizatorului/Clientului un drept de a utiliza, sub forma descrisă clar într-un acord de utilizare distinct, un anumit Conținut, la care Utilizatorul/Clientul are sau obține acces, acest drept se extinde exclusiv asupra acelui sau acelor parți din Conținut definite în acord și numai pe perioada existenței pe Site a acestuia sau a acestor Conținuturi sau al perioadei definite în acordul dintre părți, strict conform condițiilor definite în acord.

Semnarea unui atare acord nu reprezintă însă un angajament contractual din partea SC GENERAL PARTNER pentru respectivul Utilizator/Client sau pentru oricare alt terț care are/ obține acces la acest Conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat, în orice mod, de pe urma acestui Conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

4.6. Nici un Conținut transmis către Utilizator/Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare, nu constituie o obligație contractuala din partea GENERAL PARTNER și/sau al unui angajat al acestei societăți care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care acesta există.

4.7. Orice utilizare a Conținutului, în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau printr-un acord distinct, scris, de utilizare, în cazul în care acesta există, este interzisă. 

 1. DATE DE CONTACT

5.1. SC GENERAL PARTNER publică pe site datele complete și corecte de identificare și la care poate fi contactat de către Utilizator/Client.

5.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe Site, Utilizatorul/Clientul permite societății GENERAL PARTNER să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloacele electronice. Cu toate acestea, comunicarea prin care Clientul formulează comenzi nu poate fi primită decât prin intemerdiul fax-ului și/sau al e-mail-ului.

5.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia către societate nu impune, în nici un fel, un angajament din partea SC GENERAL PARTNER de a contacta Utilizatorul/Clientul.

5.4. Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate SC GENERAL PARTNER se realizează prin mijloace electronice, telefonic, sau în orice alt mod de comunicare disponibil Utilizatorului/Clientului si SC GENERAL PARTNER, Utilizatorul/Clientul consimțind astfel să primească notificările din partea societății în modalitatea electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri postate pe site.

 

 1.  POLITICA DE VÂNZARE ON-LINE

6.1. Pentru a i se permite accesul la Site-ul www.americanfashion.eu, Utilizatorul va trebui să accepte, prealabil, prevederile Documentului.

6.2. Accesul la serviciu este permis oricărui Utilizator.

6.3. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra parolei asociate accesului la contul sau, în situația în care și-a creat un cont pe Site.

6.4. Fiecare Utilizator va sesiza SC GENERAL PARTNER în legătură cu orice utilizare neautorizată a parolei și a înregistrării sale. SC GENERAL PARTNER nu va fi răspunzătoare pentru nici o pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către Utilizatori. În cazul în care se constată utilizarea contului unui Utilizator de către alte persoane, SC GENERAL PARTNER își rezervă dreptul să suspende sau să desființeze contul respectiv și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a Bazei de date.

6.5. SC GENERAL PARTNER își rezerva dreptul de a limita accesul Utilizatorului /Clientului la serviciu, în funcție de comportamentul acestuia față de SC GENERAL PARTNER, precum și în situații în care Utilizatorul folosește pe site sau în comunicarile cu SC GENERAL PARTNER un limbaj neadecvat ori produce un prejudiciu material sau de imagine SC GENERAL PARTNER sau partenerilor săi.

6.6. Este interzisă partajarea unui cont între mai mulți clienți. În situația în care se descoperă un asemenea fapt, SC GENERAL PARTNER își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la conținut sau serviciu. De asemenea, în aceasta situație Clientul/clientii care folosesc împreună un singur cont nu vor mai putea beneficia de ofertele speciale ale SC GENERAL PARTNER.

6.7. În cazul în care un client a emis o comandă pe care nu a ridicat-o sau a anulat-o, SC GENERAL PARTNER își rezerva dreptul de a bloca contul acelui client, cu o notificare prealabila.

 

VII.  Produsele comercializate

7.1. Produsele comercializate prin intermediul site-ului www.americanfashion.eu sunt produse noi,  originale, vândute în ambalajul SC GENERAL PARTNER și, în momentul livrării, sunt însoțite de factură fiscală, emisă conform legislației în vigoare. Produsele și serviciile sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului Document și în limita stocului disponibil. 

7.2. Prețurile produselor prezentate includ TVA și, în anumite condiții, pot include cheltuielile de livrare.

7.3. Prețul de achiziție tipărit pe factură va fi același cu cel ce se regăsește pe Site și stabilit de consilierul clienți al SC GENERAL PARTNER în momentul confirmării comenzii ca fiind comandă fermă.

7.4. SC GENERAL PARTNER nu oferă nici o garanție, în afara de garanțiilor prevăzute de legislația aplicabilă, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la, funcționarea acestui Site, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea Conținutului, a datelor privind produsele de pe Site, precum și destinația acestora, pentru un anumit scop.

7.5. Imaginile publicate pe Site sunt cu titlu exemplificativ, iar produsele coincid cu cele din imaginile prezentate în orice mod (culoare, accesorii, aspect, finisaj,etc.).

 

VIII. Valabilitatea prețurilor și a ofertelor speciale/promoționale

8.1. SC GENERAL PARTNER își rezervă dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele și/sau serviciile disponibile pe Site, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului/Clientului. În cazul în care comanda a fost deja emisă și acceptată de GENERAL PARTNER, prețul de achiziție al produselor sau serviciilor nu se poate modifica decât cu acordul ambelor părți.

8.2. Prețul de achiziție al produselor și serviciilor este cel din momentul emiterii comenzii dvs. pe platformă/Site și se aplică produselor, în limita stocurilor disponibile.

8.3. Prețul de achizitie al produselor și serviciilor promoționale este cel din momentul emiterii comenzii, se aplică în limita stocului disponibil și/sau al perioadei promoționale.

8.4. Clientul poate renunța la produsele și la serviciile achiziționate prin comandă, numai în perioada de timp cuprinsă între emiterea comenzii și transformarea acesteia în contract, doar în cazul în care metoda de plată aleasa de Client este cea ”ramburs”. În cazul plății cu card, Clientul nu mai poate renunța la comanda sa, achitată în momentul în care completează câmpul obligatoriu cu datele cardului său.

8.5. În celelalte cazuri, Clientul poate renunța la produsele și/sau serviciile achiziționate prin prezentul contract, în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare.

Continua